Witaj na stronie
internetowej TTSK

W pewnym momencie pasja zamienia się w projekt, a kilka osób w ogromną, zorganizowaną społeczność tworzącą unikalne dzieło…

Towarzystwo Twórców Symulatorów Kolejowych

Misja naszego
stowarzyszenia:

Rozwijanie

realnego symulatora kolei. Od funkcji maszynisty, poprzez maksymalnie realistyczne odwzorowanie taboru, posterunków i infrastruktury, na prowadzeniu ruchu przy użyciu różnych metod sterowania kończąc.

Popularyzowanie

zagadnień kolei w Polsce i na świecie. Przybliżanie funkcjonowania kolei „od kuchni”, z perspektywy niewidocznej na co dzień dla pasażera.

Utrwalanie

w postaci modeli 3D: taboru, infrastruktury i obiektów kolejowych, z naciskiem na te, które znikają lub już całkowicie zniknęły ze szlaków.

Edukowanie

młodych ludzi w zakresie kolejnictwa. Dbanie o przestrzeganie przepisów i reguł stosowanych na kolei. Popularyzowanie zawodu maszynisty i dyżurnego ruchu.