Symulator Pulpitów Elektronicznych

Symulator Pulpitów Elektronicznych

Symulator Pulpitów Elektronicznych (SPE) jest programem służącym do sterowania ruchem kolejowym w Train Driver 2. Aplikacja realnie odwzorowuje pulpit nastawczy MOR-1 oraz warstwy zależnościowe MOR-3, MOR-3E oraz E. Program nie jest samodzielną aplikacją i do jego działania wymagane jest połączenie z symulatorem, który odpowiada za symulację ruchu oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Program wzbogacony jest o realistyczną procedurę poleceń specjalnych jak i sygnału zastępczego. Od dyżurnego chcącego użyć sygnału zastępczego jest wymagane wskazanie drogi przebiegu pociągu. Oprócz tego, musi on zapoznać się z listą warunków, po której zapoznaniu dopiero będzie możliwość podania sygnału. Skomplikowana procedura dotyczy również polecenia specjalnego. Każdorazowe jego użycie jest odnotowywane i powoduje to zmianę wartości licznika poleceń specjalnych. Autor programu dodał również smaczki, m.in. dodające losowe usterki, którymi są błędy pomiarowe liczników osi, utrata kontroli nad położeniem iglicy, niespodziewane wygaszenie sygnału zezwalającego bądź przepalenie żarówek na semaforze.