Wsparcie - Ranga Sponsora

Każda wpłata jest dla nas ważna. Chcemy za nie podziekować nadając specjalną „patkę” symbolizującą Twoje darowizny:


25 zł

50 zł

100 zł

150 zł

200 zł

300 zł

400 zł

500 zł

1000 zł

1500 zł

2000 zł

2500 zł

3000 zł

3500 zł

4000 zł

5000 zł

Poznaj zalety bycia Sponsorem

Dodatkowo, za każdym razem, gdy suma Twoich wpłat przekroczy 25 zł, na okres jednego roku otrzymasz rangę Sponsor, a razem z nią:

Informacja o wpłacie

O ile darczyńca sobie tego życzy, poinformujmy społeczność o Twojej wpłacie na dedykowanym kanale Mattermost1. Zamieścimy też Twój nick na liście darczyńców.

Wyróżnienie

Wraz z dedykowaną2 patką, na forum symulatora otrzymasz rangę „Sponsor”. Wyróżni ona Twój nick wśród innych osób. Również w symulatorze zmienimy kolor ramki okalającej Twoje doświadczenie, aby wyróżnić Cię jako Sponsora.

Dostęp do serwera

Zależy nam, aby wszyscy mieli jednakowy dostęp do symulatora. Może się zdarzyć, że ilość osób chętnych do skorzystania z symulatora będzie tak duża, że czasowo wprowadzimy limity w dostępach do rozgrywki 'online’. Sponsor w takiej sytuacji będzie miał pierwszeństwo przed pozostałymi użytkownikami3.

Modele i scenerie

W niektórych przypadkach, Sponsor na krótki czas może otrzymać wcześniejszy dostęp do wybranych scenerii i modeli pojazdów.

Wydarzenia

Jeżeli stowarzyszenie będzie organizować wydarzenie specjalne, na które będą obowiązywały zapisy, Sponsorzy będą mogli w pierwszej kolejności zapisać się na nie4.

Członek wspierający

Jeżeli darczyńca spełni wymagania określone w statucie stowarzyszenia. Będzie mógł zostać członkiem wspierającym stowarzyszenia.