Kontakt

Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami w sprawach powiązanych z działalnością Stowarzyszenia, zapraszamy do jednej z poniższych form kontaktu. W sprawach odwołań oraz pozostałych związanych z symulatorem Train Driver 2 prosimy o kontakt przy wykorzystaniu oficjalnych kanałów do tego przewidzianych.

Adres:

ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

Dane rozliczeniowe:

KRS: 0000931366
NIP: 5361958158
REGON: 52040694600000
Nr konta: 73 1870 1045 2078 1071 3443 0001