Najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Bardzo często zadajecie nam pytania związane z działalnością Stowarzyszenia, możliwością wsparcia naszej pracy, czy też odnoszące się bezpośrednio do symulatora Train Driver 2. Z tych wszystkich wiadomości zebraliśmy najważniejsze i najczęściej zadawane pytania oraz udzieliliśmy na nie odpowiedzi.

Stowarzyszenie

 • Skąd nazwa TTSK?

  TTSK oznacza: Towarzystwo Twórców Symulatorów Kolejowych. Train Driver 2 był i będzie najważniejszym z projektów, który stanowi bazę dla pozostałych symulatorów i aplikacji niezbędnych do jego pełnego funkcjonowania.

  Dodatkowo w skład całego ekosystemu symulatorów wchodzą:

  • SCS – Symulacyjne Centrum Sterowania
  • SPK – Symulator Pulpitów Kostkowych
  • SPE – Symulator Pulpitów Elektronicznych
  • SUP – Symulator Urządzeń Przejazdowych
 • Dlaczego Stowarzyszenie zostało utworzone?

  Są trzy podstawowe powody:

  • Uregulowanie stanu prawnego – Stowarzyszenie – jako podmiot posiadający osobowość prawną – stanie się właścicielem symulatora. Dzięki temu, każdy twórca (deweloper, modelarz, autor scenerii, grafik, dźwięków, itd.) będzie dokładnie wiedział, kto jest dysponentem jego pracy i na jakich zasadach przekazuje swoje dzieło. W przypadku, gdy Stowarzyszenie nie będzie wywiązywało się z zawartych umów, będzie mógł dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
  • Wsparcie projektu – dotychczasowy supporter przestał sprawdzać się już kilka lat temu. Dodatkowo społeczność nie była dostatecznie informowana, jak zgromadzone fundusze są wydatkowane. Dzięki stowarzyszeniu możemy wprowadzić znacznie szerszy wachlarz form wsparcia projektu, a z drugiej strony jesteśmy zobligowani do przekazywania rocznych sprawozdań finansowych z działalności stowarzyszenia. Dzięki takiej formie obie strony znają swoje prawa i obowiązki, a cały system wsparcia jest maksymalnie transparentny.
  • Uzyskanie osobowości prawnej – otwiera nam szereg nowych możliwości podjęcia współpracy z instytucjami działającymi w branży. Mówimy tu o firmach prywatnych i państwowych oraz instytucjach naukowych i edukacyjnych. Występując jako podmiot, możemy podpisywać umowy i zawierać porozumienia. Możemy również rozmawiać z potencjalnymi partnerami na zupełnie innej stopie, niż miało to miejsce dotychczas.
 • Dlaczego Stowarzyszenie nie zostało utworzone wcześniej?

  Proces zmian w symulatorze rozpoczął się w lipcu 2019 roku od przeorganizowania struktur zespołu oraz wyłonienia “Zarządu”, który odpowiadał za całość projektu. Od tego czasu wprowadzaliśmy kolejne zmiany i reorganizacje, stabilizujące działanie zespołu. Pierwsze rozmowy o docelowej formule, w jakiej możemy dalej działać, rozpoczęły się w czerwcu 2020 roku. Analiza wszystkich możliwości, konsultacje z różnymi podmiotami, stworzenie niezbędnych dokumentów i w końcu rejestracja stowarzyszenia w KRS zajęła nam ponad rok.

 • Co z OnRailTeam? Dlaczego ta nazwa nie jest już używana?

  OnRailTeam było powołane, aby pełnić nadzór merytoryczny nad rozwojem symulatora. Jednak w praktyce się nie sprawdziło, dlatego zostało zamknięte. Do nazwy OnRailTeam nie mamy praw, stąd rejestracja stowarzyszenia pod inną nazwą.

 • Czym jest Stowarzyszenie i czym się zajmuje?

  “Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych.”

  To znaczy, że jest to niezależna od innych instytucji forma prawna, która trwale zrzesza osoby mające wspólne cele i zainteresowania oraz działająca dla celów niezarobkowych.

 • Jakie możliwości otwiera Symulatorowi utworzenie Stowarzyszenia?

  Patrz pytanie: Dlaczego Stowarzyszenie zostało utworzone?

 • Kto wchodzi w skład Stowarzyszenia?

  Lista osób i role, które pełnią dostępna jest w zakładce Dokumenty.

 • Gdzie jest siedziba Stowarzyszenia?

  Stowarzyszenie posiada wirtualną siedzibę pod adresem: ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Cała działalność stowarzyszenia odbywa się w sposób zdalny, z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

 • Czy można zostać członkiem Stowarzyszenia?

  Obecnie trwają prace nad oprogramowaniem (kolejna wersja modułu NGO aplikacji Integrator), które umożliwi elektroniczną rejestrację i zautomatyzuje obieg dokumentów związanych z przystąpieniem do stowarzyszenia. Gdy będzie gotowe, zostanie to ogłoszone na forum symulatora.

Darowizna

 • Jak mogę wesprzeć projekt finansowo?

  Na chwilę obecną możliwe są dwie drogi wsparcia finansowego projektu:

  • Skorzystanie z aplikacji Integrator i wykonanie przelewu poprzez dedykowany moduł NGO.
  • Wykonanie tradycyjnego przelewu bankowego.

  Przed przekazaniem darowizny prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

 • Czy można zostać członkiem Stowarzyszenia?

  Tak, poza pomocą finansową, można zostać wolontariuszem i dołączyć do zespołu jako deweloper, konstruktor, trener lub moderator. Niezależnie od pracy jako wolontariusz w stowarzyszeniu, można – tak jak do tej pory – tworzyć scenerie czy modele, nie będąc w strukturach stowarzyszenia. Planujemy w przyszłości otworzyć też sklep z gadżetami. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia.

 • Na jakie cele zostaną spożytkowane zbierane pieniądze? Ile kosztuje utrzymanie Stowarzyszenia i projektu Train Driver 2?

  Obecne koszty niezbędne do utrzymania stowarzyszenia to:

  • Usługi księgowe
  • Utrzymanie wirtualnego biura

  Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem i rozwojem projektu. W ich skład wchodzą:

  • Infrastruktura serwerowa, łącza, przestrzeń dyskowa
  • Licencje
  • Assety, addony
  • Serwery wymiany ruchu (Photon Unity Networking)
  • Tekstury i inne materiały graficzne
  • Usługi (programiści, modelarze, prawnicy, pozyskiwanie dokumentacji, itp)

  Stowarzyszenie będzie publikowało roczne sprawozdanie finansowe po zamknięciu każdego roku obrachunkowego.

Inne pytania

 • Czy jeśli dostałem permanentną blokadę przed powstaniem Stowarzyszenia, to czy teraz zostanie ona anulowana?

  Nie planujemy abolicji.

 • Kiedy w TD2 byk, gagar i EP09?

  Projekty, nad którymi trwają aktualnie prace i którymi możemy się pochwalić, znajdują się w zakładce “Projekty”. Zostaną wydane, gdy będą gotowe. Jeżeli będziemy znali przybliżoną datę, zostanie ona podana do wiadomości.

 • Czy Stowarzyszenie zmienia coś w postępie nad pracami?

  Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. W pierwszych kilku miesiącach na pewno nic się nie zmieni, a nawet prace zostaną spowolnione z uwagi na konieczność przeprowadzenia wielu formalności związanych z powołanym stowarzyszeniem. W przyszłości możliwe jest, że dołączą do nas nowi deweloperzy, a być może też wpływy z darowizn będą na tyle wysokie, że będzie możliwość zatrudnienia dewelopera do wykonania konkretnych prac w kodzie. Na razie za wcześnie jest, aby móc mówić o szczegółach.