Dokumentacja i regulaminy

Dokumenty stowarzyszenia:

Statut Stowarzyszenia

Wersja: 1.0
Obowiązuje od: 2021-11-26

Władze Stowarzyszenia

Wersja: 1.0
Obowiązuje od: 2021-11-26

Regulaminy:

Regulamin symulatora Train Driver 2

Obowiązuje od: 2022-10-01

Regulamin forum td2.info.pl

Obowiązuje od: 2022-10-01

Regulamin serwera Team Speak 3

Obowiązuje od: 2022-10-01

Regulamin Systemu Sprawdzania Scenerii

Obowiązuje od: 2022-06-22

Regulamin przekazywania Darowizn

Wersja: 1.0
Obowiązuje od: 2023-03-10

Taryfikator kar i wykroczeń

Obowiązuje od: 2023-05-01

Raport finansowy:

Raport za rok 2022

Zakres dat w raporcie:
od 2021-11-09 do 2022-12-31