O nas

Poznaj nasze Stowarzyszenie

Towarzystwo Twórców Symulatorów Kolejowych zostało powołane do życia 9 listopada 2021 roku. Z dniem powstania w skład stowarzyszenia weszło siedem osób. Są to kolejarze, programiści, nauczyciele czy administratorzy. Łączy nas zainteresowanie koleją i przenoszenie jej realiów do wirtualnego świata symulatorów komputerowych. Formalnie nasze stowarzyszenie ma bardzo krótką historię, ale sam projekt, w którym działaliśmy dotychczas nieformalnie, prowadzony jest już od sześciu lat. Powołanie stowarzyszenia pozwoli nam rozwijać projekt jeszcze intensywniej niż do tej pory. Posiadanie osobowości prawnej otwiera całkowicie nowy rozdział w naszej działalności. Daje nam narzędzie, które pomoże dotrzeć do instytucji i firm z branży. Umożliwia podpisywanie umów i porozumień, dzięki którym będziemy mogli uzyskać dostęp do rzeczy jak dotąd dla nas nieosiągalnych.

W ciągu ponad 6 lat prac udało nam się przede wszystkim stale rozwijać symulator TrainDriver2, który w tym czasie zyskał szerokie grono sympatyków. Równolegle z “dużym symulatorem” powstał również szereg mniejszych projektów, w tym m.in.: Symulator Pulpitów Kostkowych, Symulator Pulpitów Elektronicznych czy System Wspomagania Dyżurnego Ruchu. Obecnie kontynuujemy prace nad wspomnianymi projektami.

Nasze symulatory rozwijane są na wielu frontach. Kładziemy w nich szczególny nacisk na wierne odwzorowanie świata rzeczywistego. Uwieczniamy obecny i historyczny tabor oraz całą infrastrukturę kolejową w postaci modeli 3D. W tym celu utrwalamy w postaci cyfrowej dokumentację, schematy czy opisy. Realizujemy w terenie działania takie jak wykonywanie zdjęć i nagrań audio, i wideo. Materiały do budowy naszego symulatora pozyskujemy również poprzez rozmowy z pracownikami kolei, którzy przekazują nam wiedzę, często niedostępną w literaturze czy dokumentacji.

Dostępny w symulatorze edytor pozwala każdemu na odwzorowanie zarówno obecnych, jak i nieistniejących już linii kolejowych w Polsce. Na tę chwilę w symulatorze odwzorowanych jest kilkadziesiąt posterunków. Najbardziej dumni jesteśmy z projektu odwzorowania sieci Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która w naszym symulatorze w tym momencie składa się z 18 posterunków ruchu, co stanowi 170 km tras. Projekt jest nadal w trakcie intensywnej budowy i szacujemy, że w tej chwili odwzorowaliśmy 30% realnych tras ŁKA.

Poza pracami mającymi związek bezpośrednio z symulatorem, nasze działania mają również aspekt popularyzatorski i edukacyjny. Przybliżamy świat żelaznych dróg młodym adeptom kolejnictwa i osobom, które na co dzień nie mają styczności z koleją “od kuchni”. Prowadzimy szkolenia dotyczące obsługi symulatorów, co jest szczególnie przydatne dla przyszłych pracowników kolei w zawodach takich jak maszynista czy dyżurny ruchu. Staramy się, by każdy użytkownik symulatora korzystał z niego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Nie można zapomnieć też o „Ojcach Założycielach” tego projektu. Niestety, w obecnym zespole nie ma już nikogo z pierwotnej ekipy, która rozpoczęła prace nad symulatorem. Bez nich nie byłoby nas. Dziękujemy!