System Wspomagania Dyżurnego Ruchu

System Wspomagania Dyżurnego Ruchu

System Wspomagania Dyżurnego Ruchu (SWDR4) to system informatyczny stworzony na potrzeby zarządzania ruchem kolejowym w symulatorze Train Driver 2. Dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową dla każdej osoby odbywającej swój wirtualny dyżur. Oprogramowanie to umożliwia komunikację z innymi czynnymi posterunkami, generowanie i ewidencjonowanie wystawionych rozkładów jazdy, kontrolę oryginalności plików scenerii oraz pulpitów nastawczych, a także łączenie dynamiczne scenerii przy użyciu symulatora blokady Eap’94.