Symulacyjne Centrum Sterowania

Symulacyjne Centrum Sterowania

Symulacyjne Centrum Sterowania (SCS-1) jest jednym z podstawowych programów do obsługi urządzeń sterowania ruchem na posterunkach ruchu w symulatorze Train Driver 2. SCS naśladuje komputerowe urządzenia sterowania ruchem, gdzie cały posterunek lub jego część zobrazowana jest na monitorze. Obsługę programu SCS rozpoczynamy od podłączenia pulpitu do scenerii, wybierając opcję połączenia TCP/IP na bazowym porcie 7424. Obsługa tego typu pulpitu polega na wybieraniu myszką odpowiednich urządzeń oraz zlecanie im wykonania konkretnych zadań. Cechą istotną pulpitu SCS jest zautomatyzowanie czynności, co zwłaszcza na dużych posterunkach ruchu ułatwia jego prowadzenie. W odróżnieniu od pulpitu kostkowego, pulpit SCS umożliwia dyżurowanie jedynie pojedynczo – co ma odzwierciedlenie w jego plusach – możliwości wygodnej i sprawnej obsługi małych jak i dużych posterunków przez jedną osobę.