Symulator Pulpitów Kostkowych

Symulator Pulpitów Kostkowych

Symulator Pulpitów Kostkowych (SPK) to aplikacja odwzorowująca działanie urządzeń przekaźnikowych typu E. Jej zamysł pojawił się w kwietniu 2018, a głównymi jej twórcami i pomysłodawcami byli Atmosferyczny i trichlor. SPK jest programem, który przy odpowiednim połączeniu z symulatorem umożliwia prowadzenie ruchu kolejowego w obrębie wybranego przez nas posterunku, który w zamyśle posiada sterowanie poprzez urządzenia przekaźnikowe. Dzięki edytorowi, który stanowi część tej aplikacji, każdy użytkownik może stworzyć swój własny pulpit kostkowy, który będzie odwzorowywał działanie realnych urządzeń.

Z poziomu aplikacji dostępne są obecnie 2 typy blokad (EAP94 oraz blokada typu C), które mogą być wykorzystane odpowiednio do łączenia się z innymi sceneriami, ale także pomiędzy różnymi pulpitami w ramach jednej scenerii. SPK w ten sposób umożliwia dyżurowanie większej ilości osób na jednej stacji. Dzięki funkcji tworzenia sesji, większa ilość użytkowników może zajmować się jednocześnie sterowaniem ruchu na posterunkach w ramach jednej scenerii. Pomaga to odwzorować realne sytuacje, gdzie obsada na jednym posterunku składa się z więcej niż jednej osoby.