Wagony towarowe

Wagony towarowe

Wagon pociągu sieciowego 24Z

Wagon platforma przebudowana z wagonu typu 24Z serii Ks jako adaptacja do transportu materiałów pociągu sieciowego.

Wagon towarowy 413S

Wagon kubłowy typu 413S serii Fas, przeznaczony do transportu materiałów sypkich (węgiel, kreda, piasek). Wyposażony był w cztery kubły, które opróżniane były w wybranym miejscu z pomocą suwnicy z odpowiednim urządzeniem rozładunkowym. Produkowany był w latach 1974-1977 w ZNTK Wrocław.

Wagon towarowy 426Za

Wagon platforma typu 426Za serii Smms z kłonicami do transportu ładunków skupionych i pojazdów. Na czołownicach nad zderzakami zainstalowane są wsporniki umożliwiające przejazd pojazdów między wagonami – po opuszczeniu ścian czołowych. Wagon był produkowany w latach 1984-1989 w Fabryce Wagonów Świdnica.

Wagon towarowy 421S

Wagon typu 421S serii Uas-x do przewozu karbidu i innych materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne. Rozładunek odbywa się po zdjęciu pojemnika z wagonu i otwarciu zaworu w dnie zbiornika. Wagony były produkowane w oparciu o budowę platformy 426Za.

Wagon towarowy 401Ze

Wagon platforma typu 401Ze serii Rpps, przeznaczony do przewozu ciężkich materiałów walcowanych, budowlanych, pojazdów gąsienicowych itp. Posiada kłonice umożliwiające transport dłużycy. Na czołownicach nad zderzakami zainstalowane są wsporniki umożliwiające przejazd pojazdów między wagonami – po opuszczeniu ścian czołowych.

Wagon towarowy 401Zb

Wagon węglarka typu 401Zb serii Eamos, przeznaczony do przewozu rudy i materiałów o podobnym ciężarze właściwym. Możliwe jest zdemontowanie ścian w celu transportu dłużycy. Dodatkowo, po zdjęciu słupków, wagonem można przewozić pojazdy mechaniczne; również w tym celu na czołownicach nad zderzakami zainstalowane są wsporniki umożliwiające przejazd pojazdów między wagonami. Produkowany był w latach 1966-1973 w Fabryce Wagonów Świdnica w ilości 7356 szt. (wraz z platformami 401Ze).

Wagon towarowy 211K

Wagon towarowy do przewozu przesyłek ekspresowych typu 211K serii Us-Ux. Włączano go składów pociągów pasażerskich. Była to przeróbka wagonu chłodni 202Lc, wykonana w latach 80-tych XX wieku.

Wagon towarowy 202Lc

Dwuosiowy wagon chłodnia typu 202Lc serii Jbchs-x, służący do przewozu w niskiej temperaturze towarów łatwo psujących się. Chłodzenie zapewniał suchy lód w kostkach wkładany do komór w dachu wagonu. Zależnie od zastosowanego tylu hamulca, dopuszczalna prędkość pojazdu wynosiła 100 lub 120km/h. Wagony były produkowane przez ZNTK w Ostrowie Wlkp. w latach 1966-1972. W tej chwili jeden z pozostałych egzemplarzy można obejrzeć w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.