Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Projekt - Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Projekt ŁKA jest ambitnym przedsięwzięciem mającym na celu budowę 43 różnych scenerii składających się w całości na Łódzką Kolej Aglomeracyjną. W ramach realizowanych projektów będzie można usiąść jako dyżurny ruchu zarówno na małych posterunkach pełniących rolę mijanek jak i dużych stacjach węzłowych pokroju Łodzi Kaliskiej, Kutna, czy Zgierza. Układ torowy, systemy sterowania ruchem oraz okalające linię kolejową otoczenie przedstawione jest na lata 2014 – 2017, czyli okres sprzed modernizacji, co czyni poszczególne posterunki jeszcze bardziej atrakcyjnymi ze względu na swoje już historyczne odwzorowanie.

Linia kolejowa nr 1

Rogów

Rogów [Rg] – Pierwsza, zaraz po Koluszkach stacja znajdująca się na kolejowej „Wiedence”, zmodernizowana w latach 2006-2007 podczas modernizacji LK1 na odcinku od Łodzi do Skierniewic. Na stacji znajdziemy 1 peron wyspowy dwukrawędziowy do którego dogodnie można dojść tunelami z obu stron stacji. Stacja posiada 2 tory główne zasadnicze, 2 tory główne dodatkowe, 2 boczne prowadzące pod magazyn i rampę oraz zamkniętą bocznice do PZZ oraz okazjonalnie wykorzystywaną bocznicę do stacji Rogów Wąskotorowy. Rozjazdy są przystosowane do przejazdu w kierunku zwrotnym z prędkością do 60km/h, a sam przejazd przez stację umożliwiony z prędkością do 140km/h. Na scenerii znajduje się również Po Krosnowa, Po Wągry i Po Przyłęk Duży . Ruch jest prowadzony przez nastawnię Rg posiadającą urządzenia komputerowe EBILOCK. Na stacji kończą bieg wszystkie kat. pociągów, natomiast zaczynają jedynie towarowe i pochodne.

Płyćwia

Płyćwia [Pł] Płyćwia jest to kolejna stacja zaraz po Rogowie w kierunku do Warszawy. Na stacji znajdziemy dwa tory główne zasadnicze oraz dwa dodatkowe w układzie podłużnym, ciekawostką jest natomiast głowica która od strony Rogowa zezwala na jazdę w kierunku zwrotnym z prędkością do 60km, natomiast ta od strony Skierniewic zezwala na jazdę z prędkością do 40km/h pomimo że plany były aby umożliwić jazdę nawet z prędkością do 80km/h. Pamiątką po planowanej inwestycji są pasy świetlne na semaforach na tejże głowicy. Ruch jest prowadzony przez nastawnie Pł która posiada urządzenia komputerowe typu Ebilock 950. Na stacji brak możliwości wystawiania rozkładów jazdy dla pociągów pasażerskich.

Aktualnie, sceneria Koluszki nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Rokiciny nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Baby nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Piotrków Trybunalski nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Rozprza nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Gorzkowice nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Radomsko nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Linia kolejowa nr 3

Aktualnie, sceneria LCS Błonie nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Łowicz Główny nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Jackowice nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Żychlin nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Krzewie nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Kłodawa nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Linia kolejowa nr 11

Bełchów

Bełchów [Bł] to fragment linii nr 11 łączącej Skierniewice i Łowicz. Zbudowana przez nas sceneria to nieco ponad 10 km linii kolejowej obejmującej 2 przystanki osobowe Sierakowice Skierniewickie i Bobrowniki oraz stację Bełchów. Stacja Bełchów posiada 5 torów z czego dwa główne zasadnicze leżą przy jedynym tutaj dwukrawędziowym peronie wyspowym (długość 205 m), oraz 3 tory główne dodatkowe. Bełchów posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną a nastawnia dysponująca „Bł” steruje przejazdem zlokalizowanym na głowicy tuż przy niej. Na stacji zatrzymują się sporadycznie pociągi osobowe, głownie stanowi ona jednak stację przelotową dla pociągów towarowych. Na stacji odgałęzia się także bocznica.

Aktualnie, sceneria Skierniewice nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Linia kolejowa nr 14

Lublinek

Lublinek [Lb] (obecnie Łódź Lublinek) to stacja pośrednia położona w granicach miasta Łodzi posiadająca 6 torów głównych. Odgałęzia się tutaj jedna bocznica, prowadząca do punktu rozładunku kruszywa (Eurovia). Na stacji istnieje także nieczynna bocznica do podstacji trakcyjnej. Obsługa podróżnych obydwa się z dwóch niskich, dwukrawędziowych peronów (jeden o długości 255 m a drugi o długości 215 m). Ruch pociągów prowadzony jest z nastawni „Lb” i „Lb1”, które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Z nastawni dysponującej obsługuje się również rogatki na przejeździe kolejowym (w km 7.157), a część rozjazdów w tym okręgu posiada napędy elektryczne. Na południe od stacji znajduje się most na rzece Ner.

Aktualnie, sceneria Łódź Kaliska nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Pabianice

Pabianice [Pc] Pabianice to stacja leżąca w 17 kilometrze linii nr 14. Posterunek posiada 5 torów głównych, z czego trzy z nich mają krawędzie peronowe. Ruch pociągów prowadzą na niej dwie nastawnie Pc i Pc1 za pomocą urządzeń mechanicznych scentralizowanych z sygnalizacją świetlną. Na stacji zatrzymują się pociągi osobowe i pospieszne.

Łask

Łask [Łs] to jedna z trzech stacji pośrednich, położonych pomiędzy Łodzią a Zduńską Wolą. Posiada 5 torów głównych, z których cztery znajdują się przy niskich peronach z niestrzeżonym dojściem w poziomie szyn. Oprócz torów głównych istnieją jeszcze 3 tory boczne, z których dwa prowadzą do rampy oraz placu ładunkowego, natomiast jeden biegnie pod suwnicami bramowymi. We wschodniej głowicy rozjazdowej odgałęzia się bocznica Jednostki Wojskowej. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie „Łs” oraz „Łs1”, które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Od strony Lublinka funkcjonuje także strażnica przejazdowa, obsługująca rogatki na jednym przejeździe przez trzy tory.

Aktualnie, sceneria Zduńska Wola nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Sieradz nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Linia kolejowa nr 15

LCS Głowno

Głowno [Gn] to druga stacja pośrednia, położona na jednotorowym odcinku Łowicz Przedmieście – Zgierz. Posiada ona obecnie 4 tory główne oraz dwa tory boczne, prowadzące do placu ładunkowego. Od strony Zgierza do dziś istnieje pozostałość odgałęzienia bocznicy WZM, która na odcinku od przejazdu kolejowego została już rozebrana. Stacja posiada dwa perony: jednokrawędziowy wyspowy oraz jednokrawędziowy, przy budynku dworca. W przeszłości tor nr 2 posiadał dwie krawędzie peronowe, jednak po przebudowie krawędź na peronie nr 2 została odgrodzona. Za peronem wyspowym znajdował się niegdyś tor odstawczy, posiadający połączenie z torami nr 1 i 2. Również po stronie nieparzystej znajdował się jeden tor boczny.
W 2012 roku na stacji dokonano przebudowy peronów, dokonując ich podwyższenia oraz całkowitej wymiany nawierzchni. Tor nr 2 uzyskał również nową nawierzchnię – przy tej okazji zlikwidowano wjazd na nieużywaną bocznicę. Dokonano również odnowienia budynku dworca, który przez szereg lat był sukcesywnie dewastowany. Cała inwestycja, wraz z rewitalizacją linii zrealizowaną w 2011 roku, miała na celu umożliwienie kursowania oraz poprawę warunków obsługi pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Stryków

Stryków [St] to kolejna stacja pośrednia, znajdująca się na odcinku Łowicz Przedmieście – Zgierz. Jest to jedna z większych stacji – posiada obecnie 3 tory główne oraz kolejne trzy boczne, z których jeden znajduje się przy rozległym placu ładunkowym. W przeszłości od strony Głowna odgałęziała się także bocznica firmy budowlanej, jednak rozjazd na nią wraz z urządzeniami SRK został wybudowany. W 2011 roku stacja została częściowo wyremontowana przy okazji prac na linii Łowicz – Zgierz.

Glinnik

Glinnik [Gl] jest najmniejszym posterunkiem ruchu, położonym na odcinku Łowicz Przedmieście – Zgierz. Znajduje się tu dwutorowa mijanka, umożliwiająca krzyżowanie i wyprzedzanie pociągów. W środkowej części mijanki znajdują się dwa niskie, jednokrawędziowe perony i nieczynny budynek dworca. Od strony Zgierza zlokalizowana jest piętrowa nastawnia dysponująca „Gn”, posiadająca urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Od strony Strykowa do dziś zachował się także nieczynny posterunek zwrotniczego. Z nastawni dysponującej obsługuje się również rogatki na przejeździe. Od czasu zawieszenia połączeń pasażerskich mijanka była zamknięta dla potrzeb technicznych – ruch pociągów odbywał się na szlaku pomiędzy Strykowem, a Zgierzem. W ramach przeprowadzonej rewitalizacji linii mijankę ponownie otwarto – wyremontowano również tor dodatkowy nr 2, przywracając prędkość 40 km/h.

Aktualnie, sceneria Łódź Żabieniec nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Linia kolejowa nr 16

Zgierz

Zgierz [Zg] jest stacją węzłową, (krzyżują się na niej linie nr 15 i nr 16) posiadającą 2 tory główne zasadnicze i 4 tory główne dodatkowe. Trzy z nich posiadają krawędzie peronowe (jeden peron jest wyspowy). Tory główne zasadnicze pozwalają na przyjęcie składów pasażerskich o długości do 300 m. Dwa tory główne dodatkowe (nr 4 i nr 6) służą do zatrzymywania się na nich pociągów towarowych, trzeci z torów nieposiadających krawędzi peronowej (nr 3) pozwala na przyjęcie składu towarowego o długości nie przekraczającej 450m (w kierunku semafora M) oraz 240 m (w kierunku semafora G), z uwagi na potrzebę pozostawienia przejścia dla podróżnych na peron wyspowy nr 2. Od stacji odchodzi bocznica do ZPB Boruta na której to końcu znajdują się liczne tory gdzie można dowozić drewno, węgiel, kwas siarkowy(VI) itp. Stwarza to liczne możliwości dla pracy lokomotywy manewrowej polegające na przetaczaniu, formowaniu pociągów zbiorowych, rozrządzaniu pociągów zbiorowych itp. Wszystkie wagony towarowe mają autospawny na tejże bocznicy.

Aktualnie, sceneria Łódź Widzew nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Zgierz Kontrewers

Zgierz Kontrewers [JŁ] to mijanka, położona na 22. kilometrze linii. Posiada dwa tory główne, z których jeden jest głównym zasadniczym, natomiast drugi – dodatkowym. Obydwa tory są dość długie – mają po prawie 1000 metrów długości. Uzupełnieniem układu torowego jest żeberko ochronne, znajdujące się od strony Chociszewa. Do obsługi podróżnych służyły dwa niskie, jednokrawędziowe perony, w 2012 roku przebudowane na nowe o wysokości 55 cm. Ponieważ stacja znajduje się w granicach administracyjnych Zgierza, w ramach realizacji prac związanych z uruchomieniem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dokonano zmiany jej nazwy – od rozkładu jazdy 2013/2014 nosi ona nazwę „Zgierz Kontrewers” – zrezygnowano z wcześniej obowiązującej nazwy „Jedlicze Łódzkie”. Sterowanie za pomocą urządzeń przekaźnikowych z sygnalizacją świetlną.

LCS Ozorków

Ozorków [Oz] to kolejna stacja pośrednia, będąca jednak styczną do stacji wąskotorowej (Ozorków Wąskotorowy), leżącej na dawnej Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. Po stronie północno-wschodniej znajduje się do dziś skrzyżowanie toru normalnego z szerokim – niegdyś funkcjonował tutaj posterunek osłonny, obsługiwany ze stacji normalnotorowej. Stacja w Ozorkowie posiada 3 tory główne, z których wszystkie znajdują się przy peronach: dwukrawędziowym wyspowym oraz jednokrawędziowym przy budynku dworca. Za peronami w kierunku północnym znajduje się część towarowa, obejmująca dwa tory boczne ładunkowe oraz tor wyciągowy od strony Łęczycy.

Łęczyca

Łęczyca [Łc] to stacja pośrednia, zlokalizowana na 47. kilometrze linii. Posiada 4 tory główne, z których trzy znajdują się przy peronach. Istnieje tu również kilka torów bocznych, w tym bocznica jednostki wojskowej, odgałęziająca się od toru głównego dodatkowego nr 4. Tor boczny nr 5 prowadzi natomiast do placu ładunkowego. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię „Łc”, która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.

Witonia

Witonia [Wt] to niewielka, przelotowa stacyjka, położona na jednotorowej linii Łódź Widzew – Kutno. Posiada zaledwie 3 tory główne, z których dwa są torami dodatkowymi z możliwością krzyżowania i wyprzedzania pociągów. Dla obsługi podróżnych służą dwa perony, umożliwiające postój pociągów pasażerskich przy wszystkich torach głównych. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię „Wt”, która posiada urządzenia komputerowe (Iskra).

Aktualnie, sceneria Kutno nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Linia kolejowa nr 22

Tomaszów Mazowiecki

Tomaszów Mazowiecki jest czterokierunkową stacją węzłową, na której dwutorowa linia z kierunku Koluszek przechodzi w dwie linie jednotorowe: niezelektryfikowaną do Skarżyska przez Opoczno oraz zelektryfikowaną do Radomia przez Radzice. Odgałęzia się tu także krótka, jednotorowa linia do Spały. Stacja posiada dość rozbudowany układ torowy, składający się z 8 torów głównych.

Aktualnie, sceneria Skrzynki nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Linia kolejowa nr 25

Poddębice

Poddębice [Po] Poddębice to po Otoku kolejna stacja na linii 131. Posiada ona 4 tory główne, z których trzy znajdują się przy peronach. Tor 3 przy jednokrawędziowym peronie przy budynku dworca, tory 1 i 2 przy peronie wyspowym położonym między nimi. Ruch pociągów prowadzą nastawnie „Po” i „Po1”, które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Od strony stacji Kłudna znajduje się pojedyncze przejście rozjazdowe. Na scenerii znajdują się przejazdy: km 199.800 – sterowanie na SCS (wyposażony w ToP), km 200.734 – ERP-5 w nastawni „Po” (bez ToP). Sterowanie SBL za pomocą pulpitu SCS. Podobnie jak na Otoku i Szadku najpierw podajemy wyjazd na SCS a następnie semafor drogowskazowy z nastawni.

Aktualnie, sceneria Barłogi nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Dąbie n/Nerem nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Kraski nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Aktualnie, sceneria Kłudna nie została jeszcze wydana. Możesz wybrać inną scenerię z menu obok w celu poznania jej szczegółów.

Otok

Otok [Ok] jest stacją położoną w 191 kilometrze linii nr 131 Chorzów Batory – Tczew. Posterunek posiada 4 tory główne (trzy z nich znajdują się przy krawędziach peronowych), oraz trzy tory boczne umożliwiające obsługę placu ładunkowego. Z powodu złego stanu mostu od strony nastawni Ok1 obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 40 km/h w torze nr 1 oraz do 30 km/h w torze nr 2. Ruch prowadzony jest przez nastawnie Ok i Ok1, które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Dodatkowo do obsługi samoczynnej wieloodstępowej blokady liniowej służy pulpit SCS. Aby podać wyjazd należy najpierw podać semafor wyjazdowy na SCS, a następnie semafor drogowskazowy z nastawni.

Szadek

Szadek [Sz] to pierwsza stacja na odcinku linii od Zduńskiej Woli Karsznic do Ponętowa. Posiada ona 4 tory główne, z których 3 znajdują się przy peronach – jednokrawędziowym przy budynku dworca oraz dwukrawędziowym pomiędzy torami głównymi zasadniczymi. Uzupełnieniem układu torowego jest kilka torów bocznych, prowadzących m.in. do rampy i placu ładunkowego oraz 2 żeberka ochronne, znajdujące się na przedłużeniu toru nr 3. Niegdyś na przedłużeniu toru nr 23 odchodziła bocznica podstacji trakcyjnej, jednak tor częściowo zlikwidowano, a pozostałą część zakończono kozłem oporowym. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnie „Sz” i „Sz1”, które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną, przy czym część rozjazdów (w tym wyremontowaną głowice od strony Karsznic) wyposażono w napędy elektryczne.