Warszawa Odolany

Warszawa Główna Towarowa

Projekt Odolany zaczął się w połowie 2017 roku i prace trwają do dziś. Składa się z węzłowej stacji rozrządowej Warszawa Odolany (Warszawa Główna Towarowa), stacji węzłowej Warszawa Jelonki, podg Gołąbki i stacji Ożarów Mazowiecki. Sceneria zawiera całe lub fragmenty linii: 3, 19, 20, 507, 509, 510 i 938. Stan na lata 2011-2012, ze względu na to, iż były to ostatnie lata przed zamknięciem górki rozrządowej, a w konsekwencji przemianowania stacji z rozrządowej na manewrową.

Stacja rozrządowa Warszawa Główna Towarowa jest stacją o układzie Y i składa się z:

 • 8 torów w części przyjazdowej (rejon WOA),
 • 5 torów w części przyjazdowo-odjazdowej (rejon WOB),
 • 7 torów w części przyjazdowo-odjazdowej (rejon WOC),
 • 28 torów w części kierunkowej (rejon WOA2),
 • 2 torów tranzytowych (rejon WOA-WOC – początek linii 509),
 • 7 torów w części zdawczo-odbiorczej (rejon WOD31),
 • nieliczne zachowane tory boczne (rejon WOD),
 • liczne bocznice w obrębie całej stacji,
 • lokomotywowni Warszawa Odolany (PKP Cargo) i dawnej wagonowni.

Stacja węzłowa Warszawa Jelonki, linia 509 i początek 938 w kierunku Radiowa (Huty), składa się z:

 • 2 torów zasadniczych,
 • 4 torów dodatkowych po stronie nieparzystej.

Posterunek odgałęźny Gołąbki, linia 3 i koniec 507.

Stacja Ożarów Mazowiecki, linia 3. Składa się z:

 • 2 torów zasadniczych,
 • 3 torów dodatkowych.
 • kilku bocznic w obrębie stacji.