Urządzenia przytorowe

Urządzenia i infrastruktura przytorowa

Dławiki torowe

Dławik torowy, to cewka na rdzeniu transformatorowym przeznaczona do przepuszczania powrotnych prądów trakcyjnych w miejscu izolowanego złącza szynowego przy jednoczesnym zapewnieniu dostatecznej impedancji obwodu torowego.

Żuraw wodny

Żuraw wodny NW200 (pochodzenia pruskiego) służył do napełniania tendra parowozu wodą zebraną w wieży ciśnień na stacji. Jego wydajność wynosiła 3-5m^/min., co pozwalało napełnić przeciętny zbiornik w 6-10min. Dziś już spotkamy raczej pozostałości po tych urządzeniach, w postaci fundamentów, ale zdarzają się jeszcze miejsca, w których można obejrzeć kompletny żuraw.