Działamy dzięki Twojemu wsparciu!

Każda wpłata jest dla nas ważna. Chcemy za nie podziekować nadając specjalną "patkę" symbolizującą Twoje darowizny:

donation badge 25 zł
donation badge 50 zł
donation badge 100 zł
donation badge 150 zł
donation badge 200 zł
donation badge 300 zł
donation badge 400 zł
donation badge 500 zł
donation badge 1000 zł
donation badge 1500 zł
donation badge 2000 zł
donation badge 2500 zł
donation badge 3000 zł
donation badge 3500 zł
donation badge 4000 zł
donation badge 5000 zł

Dodatkowo, za każdym razem, gdy suma Twoich wpłat przekroczy 25 zł, na okres jednego roku otrzymasz rangę "Sponsor" a razem z nią:

Informacja o wpłacie

O ile darczyńca sobie tego życzy, poinformujmy społeczność o Twojej wpłacie na dedykowanym kanale Mattermost1. Zamieścimy też Twój nick na liście darczyńców.

Wyróżnienie

Wraz z dedykowaną2 patką, na forum symulatora otrzymasz rangę "Sponsor". Wyróżni ona Twój nick wśród innych osób. Również w symulatorze zmienimy kolor ramki okalającej Twoje doświadczenie, aby wyróżnić Cię jako Sponsora.

Dostęp do serwera

Zależy nam, aby wszyscy mieli jednakowy dostep do symulatora. Może się zdarzyć, że ilość osób chętnych do skorzystania z symulatora będzie tak duża, że czasowo wprowadzimy limity w dostępach do rozgrywki 'online'. Sponsor w takiej sytuacji będzie mial pierwszeństwo przed pozostałymi użytkownikami3.

Modele i scenerie

W niektórych przypadkach, Sponsor na krótki okres czasu może otrzymać wcześniejszy dostep do wybranych scenerii i modeli pojazdów.

Wydarzenia

Jeżeli stowarzyszenie będzie organizować wydarzenie specjalne, na które będą obowiązywały zapisy, Sponsorzy będą mogli w pierwszej kolejności zapisać się na nie4.

Członek wspierający TTSK

Jeżeli darczyńca spełni wymagania określone w statucie stowarzyszenia. Będzie mógł zostać członkiem wspierającym stowarzyszenia.

1 - Komunikat informuje tylko o wpłacie, nie jest podawana kwota. Komunikat domyślnie nie jest wysyłany. Użytkownik musi zaznaczyć zgodę na jego wysłanie.
2 - Użytkownik może też wybrać patkę podstawową (zerową), która anonimizuje sumę wpłat dokonaną przez użytkownika.
3 - Pierwszeństwo będą miały też rangi: Pionier, Weteran, Zasłużony
4 - Nie każde wydarzenie będzie objęte zapisami. Pierwszeństwo mogą też uzyskać inne rangi/ososby. Każde wydarzenie będzie miało określone zasady zapisów.