Często zadawane pytania

 

Stowarzyszenie

TTSK oznacza: Towarzystwo Twórców Symulatorów Kolejowych. Train Driver 2 był i będzie najważniejszym z projektów, który stanowi bazę dla pozostałych symulatorów i aplikacji niezbędnych do jego pełnego funkcjonowania. Dodatkowo w skład całego ekosystemu symulatorów wchodzą:
 • SCS - Symulacyjne Centrum Sterowania
 • SPK - Symulator Pulpitów Kostkowych
 • SPE - Symulator Pulpitów Elektronicznych
 • SUP - Symulator Urządzeń Przejazdowych

Są trzy podstawowe powody:
 • Uregulowanie stanu prawnego - Stowarzyszenie - jako podmiot posiadający osobowość prawną - stanie się właścicielem symulatora. Dzięki temu, każdy twórca (deweloper, modelarz, autor scenerii, grafik, dźwięków, itd.) będzie dokładnie wiedział, kto jest dysponentem jego pracy i na jakich zasadach przekazuje swoje dzieło. W przypadku, gdy Stowarzyszenie nie będzie wywiązywało się z zawartych umów, będzie mógł dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
 • Wsparcie projektu - dotychczasowy supporter przestał sprawdzać się już kilka lat temu. Dodatkowo społeczność nie była dostatecznie informowana, jak zgromadzone fundusze są wydatkowane. Dzięki stowarzyszeniu możemy wprowadzić znacznie szerszy wachlarz form wsparcia projektu, a z drugiej strony jesteśmy zobligowani do przekazywania rocznych sprawozdań finansowych z działalności stowarzyszenia. Dzięki takiej formie obie strony znają swoje prawa i obowiązki, a cały system wsparcia jest maksymalnie transparentny.
 • Uzyskanie osobowości prawnej - otwiera nam szereg nowych możliwości podjęcia współpracy z instytucjami działającymi w branży. Mówimy tu o firmach prywatnych i państwowych oraz instytucjach naukowych i edukacyjnych. Występując jako podmiot, możemy podpisywać umowy i zawierać porozumienia. Możemy również rozmawiać z potencjalnymi partnerami na zupełnie innej stopie, niż miało to miejsce dotychczas.

Proces zmian w symulatorze rozpoczął się w lipcu 2019 roku od przeorganizowania struktur zespołu oraz wyłonienia “Zarządu”, który odpowiadał za całość projektu. Od tego czasu wprowadzaliśmy kolejne zmiany i reorganizacje, stabilizujące działanie zespołu. Pierwsze rozmowy o docelowej formule, w jakiej możemy dalej działać, rozpoczęły się w czerwcu 2020 roku. Analiza wszystkich możliwości, konsultacje z różnymi podmiotami, stworzenie niezbędnych dokumentów i w końcu rejestracja stowarzyszenia w KRS zajęła nam ponad rok.

OnRailTeam było powołane, aby pełnić nadzór merytoryczny nad rozwojem symulatora. Jednak w praktyce się nie sprawdziło, dlatego zostało zamknięte. Do nazwy OnRailTeam nie mamy praw, stąd rejestracja stowarzyszenia pod inną nazwą.

“Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych.”
To znaczy, że jest to niezależna od innych instytucji forma prawna, która trwale zrzesza osoby mające wspólne cele i zainteresowania oraz działająca dla celów niezarobkowych.

Lista osób i role, które pełnią, dostępna jest w zakładce dokumenty

Stowarzyszenie posiada wirtualną siedzibę pod adresem: ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Cała działalność stowarzyszenia odbywa się w sposób zdalny, z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

Obecnie trwają prace nad oprogramowaniem (kolejna wersja modułu NGO aplikacji Integrator), które umożliwi elektroniczną rejestrację i zautomatyzuje obieg dokumentów związanych z przystąpieniem do stowarzyszenia. Gdy będzie gotowe, zostanie to ogłoszone na forum symulatora.

Darowizny

Na chwilę obecną możliwe są dwie drogi:
 • Skorzystanie z aplikacji "Integrator" i wykonanie przelewu poprzez moduł 'NGO'.
 • Wykonanie tradycyjnego przelewu bankowego na numer konta podany w Kontaktach
 • Przed przekazaniem darowizny, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Tak, poza pomocą finansową, można zostać wolontariuszem i dołączyć do zespołu jako deweloper, konstruktor, trener lub moderator. Niezależnie od pracy jako wolontariusz w stowarzyszeniu, można - tak jak do tej pory - tworzyć scenerie czy modele, nie będąc w strukturach stowarzyszenia. Planujemy w przyszłości otworzyć też sklep z gadżetami. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia.

Obecne koszty niezbędne do utrzymania stowarzyszenia to:
 • Usługi księgowe
 • Utrzymanie wirtualnego biura
Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem i rozwojem projektu. W ich skład wchodzą:
 • Infrastruktura serwerowa, łącza, przestrzeń dyskowa
 • Licencje
 • Assety, addony
 • Serwery wymiany ruchu (Photon Unity Networking)
 • Tekstury i inne materiały graficzne
 • Usługi (programiści, modelarze, prawnicy, pozyskiwanie dokumentacji, itp)
Stowarzyszenie będzie publikowało roczne sprawozdanie finansowe po zamknięciu każdego roku obrachunkowego.

Inne

Nie planujemy abolicji.

Projekty, nad którymi trwają aktualnie prace i którymi możemy się pochwalić, znajdują się w zakładce “Projekty”. Zostaną wydane, gdy będą gotowe. Jeżeli będziemy znali przybliżoną datę, zostanie ona podana do wiadomości.

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. W pierwszych kilku miesiącach na pewno nic się nie zmieni, a nawet prace zostaną spowolnione z uwagi na konieczność przeprowadzenia wielu formalności związanych z powołanym stowarzyszeniem. W przyszłości możliwe jest, że dołączą do nas nowi deweloperzy, a być może też wpływy z darowizn będą na tyle wysokie, że będzie możliwość zatrudnienia dewelopera do wykonania konkretnych prac w kodzie. Na razie za wcześnie jest, aby móc mówić o szczegółach.